Home

Artists

Wax&boogie

Wax&boogie

En els últims anys Wax & Boogie s’ha convertit en un dels millors i més valorats formats del panorama del blues, del rhythm and blues i del boogie woogie.

Ster Wax i David Giorcelli han sabut captar com a pocs el veritable esperit de la música tradicional del poble Afroamericà per transformar-ho en el seu propi mitjà d’expressió. El seu coneixement del llenguatge de la música negra és ampli, ric i variat. Ster i David es llisquen amb serenitat i aplom pels corrents mes variades del gènere.

Shuffles, boogie woogie, rock ‘n’ roll, swing o jumps formen part del seu repertori habitual, sense oblidar els intensos i càlids ‘slow down’. En ells podem apreciar la força i el feeling que, tant David al piano i Ster a la veu, com la resta dels músics que els acompanyen, imprimeixen a aquesta modalitat de blues que els negres de el ‘south side’ van desenvolupar a Chicago fa ja alguns decennis.

A més del citat anteriorment les influències de Kansas City, el blues texà i el r&b dels anys cinquanta estan presents en tota l’obra de la parella i, constantment planegen les ombres de Pete Johnson, Albert Ammons, Otis Spann, Esther Phillips, Big Maybelle, Big Joe Turner, Johnny Otis, Amos Milburn, Wynona Carr entre molts altres grans del període comprès entre els anys quaranta i cinquanta.

——————————————————————————————————————————————————

Wax&boogie

En los últimos años Wax & Boogie se ha convertido en uno de los mejores y más valorados formatos del panorama del blues, del rhythm and blues y del boogie woogie.

Ster Wax y David Giorcelli han sabido captar como pocos el verdadero espíritu de la música tradicional del pueblo Afroamericano para transformarlo en su propio medio de expresión. Su conocimiento del lenguaje de la música negra es amplio, rico y variado. Ster y David se deslizan con serenidad y aplomo por las corrientes mas variadas del género.

Shuffles, boogie woogie, rock ‘n’ roll, swing o jumps forman parte de su repertorio habitual, sin olvidar los intensos y cálidos ‘slow down’. En ellos podemos apreciar la fuerza y el feeling que, tanto David al piano y Ster a la voz, como el resto de los músicos que les acompañan, imprimen a esta modalidad de blues que los negros del ‘south side’ desarrollaron en Chicago hace ya algunos decenios.

Además de lo citado anteriormente las influencias de Kansas City, el blues tejano y el r&b de los años cincuenta están presentes en toda la obra de la pareja y, constantemente planean las sombras de Pete Johnson, Albert Ammons, Otis Spann, Esther Phillips, Big Maybelle, Big Joe Turner, Johnny Otis, Amos Milburn, Wynona Carr entre otros muchos grandes del período comprendido entre los años cuarenta y cincuenta.
davidgeorgelli  waxboogie    esterwax